Werkt KamerLeuven met wachtlijsten?

Op kotLeuven kun je direct contact opnemen met de kot-aanbieder van de kot in Leuven en in principe ook direct huren. De kot-aanbieder van de kot in Leuven beslist of jij de nieuwe huurder wordt van zijn aangeboden kot in Leuven.

De kot-aanbieder van de kot in Leuven stelt zelf de eisen aan een huurder voor zijn kot in Leuven. Vragen over welke eisen de kot-aanbieder stelt, kun je middels een bericht op kotLeuven aan de kot-aanbieder zelf stellen. KotLeuven kan je geen antwoord geven op deze vragen.

KotLeuven kan je niet met zekerheid vertellen of jij de kot in Leuven uiteindelijk mag huren. Er kunnen meerdere huurders op dezelfde kot reageren en de kot-aanbieder beslist wie de nieuwe huurder wordt voor zijn aangeboden kot in Leuven

Alle veelgestelde vragen